Hosting với cấu hình server mạnh mẽ, dành cho các mã nguồn thông dụng hiện nay như: Joomla, WordPress, Opencart, NukeViet, PhpBB, vBulletin, Discuz, OS Commerce đảm bảo ổn định và chất lượng

Sinh Viên

Dung lượng : 300 MB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : 10

Email : 10

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : 3

Giá chỉ từ

25.000đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cá Nhân

Dung lượng : 1G [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

45.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cá Nhân++

Dung lượng : 1,5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 2

Addon domain : 0

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

65.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bán Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 2 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Addon domain : 1

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

100.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 3 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 5

Addon domain : 2

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

135.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng : 5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 8

Addon domain : 3

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

210.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Doanh Nghiệp

Dung lượng : 7 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 10

Addon domain : 3

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

270.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng : 10 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 15

Addon domain : 5

Park domain : unlimited

Giá chỉ từ

380.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)