BẢNG GIÁ hosting tốc độ cao

Shared Hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân, doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
CLOUD HOST 01
660,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 01 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ
CLOUD HOST 02
1,320,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 02 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ
CLOUD HOST 03
1,980,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 03 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ
CLOUD HOST 04
2,640,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 04 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ
CLOUD HOST 05
3,300,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 05 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ
CLOUD HOST 06
3,960,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 06 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ
CLOUD HOST 07
5,280,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 08 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ
CLOUD HOST 08
6,000,000
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 15 GB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Liên hệ