• Trụ sở văn Phòng: Thị Trấn Bích Động – Việt Yên – Bắc Giang
  • Điện thoại: 0985 845 564
  • Email: bacgiangweb@gmail.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/bacgiangweb