• Trụ sở văn Phòng: Tầng 1, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang – P. Hoàng Văn Thụ – TP. Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang
    • Điện thoại: 0985 845 564
    • Email: bacgiangweb@gmail.com
    • Facebook: https://www.facebook.com/bacgiangweb